Tweelingzielen - Soulmates Relaties 4

geschreven op 17 en 22 mei 2004

 
Homepage
 
Begeleiding
 
Tarieven
 
Transformatie
 
Transformatie
 
Links
 
Contact
 
 

Voor GSM: Scroll naar boven om meer te lezen

Vrouwen leven vanuit Liefde en Bezitsdrang, mannen vanuit Vrijheid en Egoisme. Het is de bedoeling dat als men een relatie krijgt, de vrouw vanuit de Liefde zich integreert met het Egoisme van de man en vanuit haar Bezitsdrang met de Vrijheid van de man. De man integreert zich vanuit zijn Egoisme met de Liefde van de vrouw en vanuit zijn Vrijheid met de Bezitsdrang van de vrouw. En uiteindelijk wordt die dualiteit opgeheven en blijft er uiteindelijk alleen nog maar Liefde over. In de tekening verderop kan je zien wat ik bedoel, het is de bedoeling dat men in Balans is, zowel de man als de vrouw, pas dan zal een relatie grote kans van slagen hebben.

Veel vrouwen die uit balans zijn laten zichzelf als voetveeg gebruiken in een relatie en pikken letterlijk alles van hun partner om hem maar niet kwijt te raken. Vanuit hun Angst en Onzekerheid om hun partner te verliezen of alleen achter te blijven, durven ze niet voor zichzelf op te komen en pikken ze zo de meest idiote dingen waardoor ze hun eigen kracht uit handen geven. Vrouwen moeten leren meer voor zichzelf op te komen en in hun kracht te blijven staan. Veel vrouwen nemen genoegen met een man die vreemd gaat of er meerdere vrouwen op na houd en kunnen zich door hun eigen angst niet los maken. Vrouwen dienen te werken aan hun Mannelijke Energie, dus meer evenwicht brengen door wat meer vanuit hun Egoisme(Hoofd/Verstand/Denken) en Vrijheid te gaan Handelen. Meer voor zichzelf opkomen, wat meer vanuit het Onafhankelijke en wat meer vanuit hun Mannelijke Positieve energie te gaan leven.

Mannen dienen te werken aan hun Vrouwelijke Energie. Wat meer vanuit hun Gevoel/Liefde en Bezitsdrang ipv van zich vanuit hun Egoisme (Denken/Hoofd) vast te klampen aan hun Vrijheid. Mannen die uit balans zijn zijn bang hun vrijheid kwijt te raken en waken als tijgers over die vrijheid van hun. Mannen dienen dus wat meer evenwicht te brengen in hun Gevoelswereld. Meer communiceren vanuit hun gevoel, wat Afhankelijker opstellen en dus wat meer te werken aan hun Vrouwelijke Negatieve energie. Alles draait om Balans.....als zowel de man als de vrouw werkt vanuit dit principe dan kunnen er mooie relaties uit ontstaan waar Liefde, Bezitsdrang, Egoisme en Vrijheid samen zullen smelten tot alleen nog maar Liefde. Verderop in het Yin-Yang gedeelte kan je meer lezen over hoe je in balans kan komen door je mannelijke en vrouwelijke energie te ontwikkelen.Verschillen tussen Aardse en Goddelijke Relaties

Bron: Internet

Gesloten (gewone aardse relatie)
De motivaties, wensen en verlangens van het stel zijn niet duidelijk. Vaak is de relatie gericht op het uiterlijk, op anderen en op wat anderen van een relatie verwachten. Zelden is er plaats voor een eigen invulling, die ontstaat uit motivaties en wensen vanuit de beide partners. Het gaat in de eerste plaats om veiligheid en stabiliteit, er is weinig ruimte voor verandering. Dat kan maken dat de persoonlijke ontwikkeling van beide partners erg langzaam gaat. Beiden proberen te voldoen aan de verwachtingen van de ander; dat maakt dat hij of zij niet vrij handelt, niet doet of kan doen wat hij of zij wil.

Open (goddelijke spirituele relatie)
In deze relatie is er een spiritueel doel dat beide partners motiveert en dàt doel vormt de basis voor de relatie. De wederzijdse erkenning van elkaars vrijheid speelt een belangrijke rol. Beide partners kunnen en durven eerlijk en open uit te spreken wat en wie ze zijn, doen, willen en wat hun doelen in het leven zijn. Veranderingen worden geaccepteerd, er is geen jaloezie en daarom ontwikkelen beide partners zich snel.

Twijfel (gewone aardse relatie)
Het in-zichzelf-gesloten zijn van de relatie leidt tot een gebrek aan zelfvertrouwen bij één of beide partners en wederzijds gebrek aan vertrouwen zodra de relatie eens opener wordt. Je voelt je te sterk gebonden en hebt weinig vertrouwen in de ander, ook al omdat je je afhankelijk van die ander voelt. Je hebt de ander nodig om een gevoel van eigenwaarde te hebben.

Vertrouwen (goddelijke spirituele relatie)
Openheid in een relatie maakt de geliefden zich ervan bewust dat ze van elkaar houden maar niet van elkaar afhankelijk hoeven te zijn. Er is dat ook geen reden te proberen de ander te veranderen; je accepteert hem of haar zoals hij of zij is. Je helpt hem of haar, simpelweg omdat je er voor hem of haar bent.

Strijd en competitie (gewone aardse relatie)
De macht is aan het ego van beide partners. Wie heeft de macht, wie geeft de bevelen en naar wiens pijpen moet men dansen. Eerst komt eigenbelang.

Begrip (goddelijke spirituele relatie)
Elk van beide partners is gelijk in "rang" , heeft gelijke kansen en verantwoordelijkheden. Beide respecteren elkaars ruimte. Je bent hier en je hebt een relatie om jezelf èn de ander vooruit te helpen.

Afhankelijkheid (gewone aardse relatie)
Jullie hebben verschillende denkbeelden waar ieder zich krampachtig aan vasthoudt. Je kunt je bedreigd voelen door de denkbeelden, wensen en verlangens van de ander omdat je vreest dat ze tot uiteengroeien zullen leiden. Je voelt je daardoor alleen en onvervuld. Je bent bang om verlaten te worden.

Onafhankelijkheid (goddelijke spirituele relatie)
Beide partners hebben in principe genoeg aan en met zichzelf en zijn niet van elkaar afhankelijk. De liefde zorgt voor veiligheid. Beide partners staan open voor elkaars verlangen naar spirituele ontwikkeling. Daarom is er begrip voor dat de ander ruimte en tijd wil om zich in die richting te ontwikkeling (yoga doen, mediteren, reizen, cursussen volgen). Dit leidt tot spontaniteit en harmonie in de relatie en bij beide partners.

Voorwaarden (gewone aardse relatie)
De afhankelijkheid leidt tot uitruilen: als jij dit doet, mag ik dat. Als jij dat laat, zal ik dit niet doen. Op die manier sluipen allerlei regels in een relatie die afhankelijkheid versterken: je geeft om terug te ontvangen. Overal moet over worden overlegd. Gevaar van manipulaties.

Vrijheid (goddelijke spirituele relatie)
Zelf kunnen bepalen wat je wilt en doet en respect daarvoor bij je partner leiden tot tolerantie en betrokkenheid. Er is niet langer sprake van overheersing of bezitsdrang. Beide ontdekken spontaan en vreugdevol het avontuur van de bewuste ontwikkeling van elkaar. Vreugde, wederzijds vertrouwen en harmonie.

Saaiheid (gewone aardse relatie)
Beide geliefden stellen allerlei regels op omdat ze niet meer echt genieten van het tijd aan elkaar geven. Er ontstaat routine die creativiteit en vindingrijkheid belemmeren. Ieder van beide gaat denken dat de ander de oorzaak is van zijn of haar gebrek aan geluk en dat hij of zij zich daarom tegen de ander moet verdedigen.

Creativiteit (goddelijke spirituele relatie)
Het leven in deze relatie is erop gericht om de liefde alle kans te geven, zowel in lichamelijk, geestelijk als spiritueel opzicht. Daardoor ontstaat er een ontspannen sfeer waarin spontaniteit en inspiratie alle kans krijgen. Alles wordt gedeeld en er ontstaan steeds nieuwe manieren om je liefde uit te drukken. Je voelt je goed en gelukkig samen, en met anderen.

Onveiligheid (gewone aardse relatie)
Je hebt het gevoel dat er iets mist al weet je niet wat het is. Er ontstaan angstgevoelens, gevoelens van onzekerheid en schuld gevoelens. Je probeert je wanhopig vast te houden aan die dingen die je in het begin van je relatie wel houvast boden, waarin je je wel veilig voelde. Dit resulteert in krampachtigheid, waarin je je toch onveilig blijft voelen. Misschien krijg je zo het verlangen om (nog) een kind te "nemen" in de hoop dat het dan beter wordt.

Veiligheid (goddelijke spirituele relatie)
De diepe liefde maakt dat je je geborgen en veilig voelt. Van daaruit kan de wens ontstaan een gezin te stichten, om zo je spirituele verlangens en gevoelens "vorm te geven". De spirituele samensmelting van beide geliefden geeft een geweldig gevoel van zekerheid, óók als je géén kinderen krijgt of kunt krijgen.

Gevoel te falen (gewone aardse relatie)
Er ontstaat een onvermogen om de gang van zaken te veranderen. Beide geliefden beginnen elkaar te onderwaarderen. Daardoor ontstaat rancune waardoor de relatie steeds meer uit onbalans raakt. Er ontstaat wanhoop, je hebt het gevoel dat je niets meer kunt veranderen. Je ziet niet in hoe je ooit nog evenwicht en harmonie in je relatie terug kunt brengen.

De perfecte liefde (goddelijke spirituele relatie)
Beide partners hebben gevoelens van eerbied voor elkaar. De wederzijdse eerbied en "aanbidding" laat de goddelijke kern in beide partners zich ontplooien en de wederzijdse verloochening wekt goede gevoelens bij beide op.... Je bestaat voor de Liefde. De Liefde wordt kosmisch en je voelt dat Al degene is die van jou houdt door de ander, je geliefde.

Scheiding (gewone aardse relatie)
De enige oplossing lijkt gescheiden te worden, te scheiden. Je ervaart de wanhoop en de eenzaamheid die toch een gelegenheid tot transformatie zouden kunnen vormen... een mogelijkheid vrijheid en zelfbeschikking te ontdekken. Een andere manier dan "om op jezelf te gaan" weet je niet.

Eenheid (goddelijke spirituele relatie)
Je relatie is een kans een spirituele bruiloft te vieren of, met andere woorden, de spirituele vereniging tussen twee geliefden te ervaren. Jullie als geliefden ontdekken de liefde op de meest indringende manier: de liefde tussen de mannelijke en vrouwelijke archetypen, wat je sexuele voorkeur ook mag zijn. Deze liefde leidt tot eenheid, goddelijke genade en zegen. Deze zegeningen laten je als stel ervaren wat het is om één te zijn.

Ik wil dit stukje afsluiten met een mooie tekst dat mijn soulmate me ooit schreef:

Wij kunnen iets bereiken wat bij een ander misschien nooit zal lukken.
Echter als je ook maar het kleinste idee hebt van Angst of Twijfel
om daarna iets te verliezen....
dan kom je er Niet.

Lees hier verder


 

Jij ziet de dingen en zegt: Waarom? Ik droom de dingen en zeg: Waarom niet?