Onderdrukking Vrouwelijke en Mannelijke

Geschreven in maart en mei 2009
 
Homepage
 
Begeleiding
 
Tarieven
 
Transformatie
 
Transformatie
 
Links
 
Contact
 
 

Onderdrukking van Vrouwelijke en Mannelijke Energie.

De energieën zijn wel heel veranderlijk sinds het nieuwe jaar, vanaf het nieuwe jaar tot 28 januari was er een sterke Vredesenergie voelbaar. Voor mij voelde dit sterk als dat velen die Bewust met dit Transformatieproces bezig zijn Innerlijk echt de Keuze maakten om Nu in dit jaar Vrede te Creeren. Na 28 januari veranderde de energie in een zeer verdrietige energie en dit is 2 weken lang voelbaar geweest voor mij. En nu, vandaag niet meegerekend, voel ik al 3 dagen een enorme boosheid in de energie hangen. Er wordt veel uitgevochten op het collectieve vlak en voor mij is het steeds duidelijker dat het gaat om de Eeuwen-Oude Strijd tussen de Mannelijke en Vrouwelijke Energie.

Nog steeds zijn er veel mannen (plus vrouwen die meer vanuit de mannelijke energie leven) die hun vrouwelijke energie Onderdrukken en gelijk daardoor ook hun omgeving onderdrukken en ont-Kennen. Men is bang hun Macht/Controle Los te laten en zich Over te geven aan God/Liefde. Men ervaart vanuit een Oude Overtuiging vanuit het Ego nog steeds dat Overgave een teken van Zwakte is. Alsof je je door overgave Ondergeschikt en Minder maakt aan een ander en daardoor je Vrij-heid Verliest. Hoe mooi zou het zijn als men die oude overtuiging los kon laten en zelf kon ervaren dat na de Werkelijke Overgave Vrij-heid en Gelijk-Waardigheid er gewoon Is. Liefde = Vrijheid dus je kan je vrijheid nooit verliezen tenzij je Denkt en Leeft vanuit Angst. Het is namelijk het Ego dat leeft vanuit angst en Denkt dat het z’n vrijheid kan verliezen. Het is het machtige ego dat mensen aan een ketting om hun nek gevangen houd achter een torenhoge Angst-Muur, een Muur die er voor dient om iedereen die te dicht in de buurt van je hart komt op Afstand te houden (je werkt op deze manier alleen maar aan Afscheiding i.p.v. aan Eénheid).

In de afgelopen 6 jaar heb ik honderden tweelingzielen gesproken die met dit proces bezig zijn en het zal velen misschien niet eens meer verbazen als ik zeg dat bijna alle vrouwen snel door hun transformatieproces gaan en als het ware een voorsprong hebben op de meeste mannen die met dit proces bezig zijn. Iedereen vertelde hetzelfde, de mannen mochten hun spiegelen en confronteren maar zodra de vrouwen dat bij de mannen deden sloegen zij op de vlucht of begonnen ze met het afstoten omdat de confrontatie met wat zij zagen van zichzelf Te Confronterend was. We weten allemaal dat vrouwen anders opgevoed zijn, wij worden klaargestoomd om later moeder en huisvrouw te zijn, te zorgen voor een ander. We staan dichter bij ons Gevoel en uiten onze gevoelens en emoties makkelijker met anderen en pakken problemen/moeilijke situaties makkelijker in het nu aan i.p.v. de problemen te ontvluchten of op een hoge berg bij de andere problemen/moeilijkheden te gooien.

Mannen zijn meer opgevoed met het Idee dat ze hun Kwetsbare Kant niet mogen laten zien, niet mogen huilen in het openbaar, hun gevoelens en emoties niet mogen uiten omdat ze anders uitgemaakt worden voor mietje, watje of looser . Daarbij jutten mannen elkaar vandaag de dag nog steeds op met de oude overtuiging dat als je maar zoveel mogelijk vrouwen in bed weet te krijgen dat je dan een Echte Macho Vent bent. De Oude Overtuiging dat mannen Jagers zijn net als de dieren in de natuur wordt nog steeds misbruikt als excuus voor hun Oud ego gedrag (= Angst). We leven in een hele andere tijd maar toch leven veel mannen (plus vrouwen die meer vanuit de mannelijke energie leven) nog steeds massaal volgens deze oude overtuigingen.

Velen beseffen nog niet dat ze nog steeds leven vanuit hun Macht/Controle ipv hun Kracht. De identificatie met hun ego is te sterk en hierdoor verwart men al snel Macht met Kracht, Schijn-Zekerheid met Zelf-Vertrouwen en Hoog-Moed met Moed. Waar is men toch zo bang voor???? Emoties, Pijn, Boosheid, Verdriet, Zwakte???? Ja, voor Overgave zal je eerst door een stukje Pijn moeten maar juist die pijn brengt je terug in je....Gevoel, Emoties en uiteindelijk dus ook terug in je Eigen Kracht. Emoties mogen gevoeld worden, ze mogen er zijn, kwetsbaar zijn en je emoties tonen wilt niet zeggen dat je Zwak bent, het vergt juist ontzettend veel Moed en Kracht om je Kwetsbaar en Open op te stellen en Volledig te Durven Zijn wie je Werkelijk Bent.

Al eeuwenlang worden er allerlei Af-Leidingen gezocht door het Ego om ons te manipuleren in het Oude te blijven hangen. Afleidingen (relaties, sex, alcohol, drugs, werk, sport, eten, gokken, uiterlijk, ziektes, materie etc) die er voor zorgen dat we Afgescheiden blijven van God/ons Gevoel/Hart/Ziel/de Eenheid maar ook onze Doelen en Dromen. Allerlei excuses worden er bedacht door het ego om je Gevangen te houden in je Oude Angst manier van leven. We zijn niet meer die kleine bange en zwakke jongetjes en meisjes van vroeger die gekwetst zijn door ontelbaar mensen, en nog niet geleerd hadden voor zichzelf op te komen en grenzen te trekken. Op Dit moment ben je ouder en wijzer en vooral Sterker dan de momenten dat je in het verleden gekwetst bent, als dat niet zo was dan zou je hier Nu niet Overeind staan. Maar je manier van Kijken zorgt ervoor dat je in je Oude Identiteit blijft, als je nog overeind staat en al die ellendige trauma's je Ziel niet kapot hebben kunnen krijgen dan betekent dat maar 1 ding: dat jij Nu een ontzettend Sterk en Moedig mens bent.

Kan jij zo naar jeZelf kijken? Of laat jij je steeds Mis-Leiden door je ego die jou steeds weer opnieuw Manipuleert met oude overtuigingen en oude trauma herinneringen die jou constant Terugtrekken in je Oud Gedrag en leven? Door die oude herinneringen kunnen er nl Oude Emoties en Oud Gedrag naar voren komen en als je niet oppast, dus in het On-Bewuste schiet, kan je in die emoties gaan blijven hangen en zo schiet je ook zo weer in je Oude Identiteit van Vroeger die ook dat Oude Angst Gedrag vertoonde. En dit is wat jou Gevangen houd in het Verleden en waardoor je niet Vrij kan leven in het Nu en niet Vrij kan Zijn wie je Werkelijk bent. Dit is waarom jij nog Nachtmerries en Drama’s creeert in je leven ipv dat je je Dromen creeert. Wat ben jij Waard? Wat Verdien jij nou echt?

Het Dient de Mensheid niet als mensen hun vrouwelijke energie in zichzelf blijven onderdrukken en ontkennen. Door dit te blijven onderdrukken zal je nooit echte Heel-heid en Gelijk-Waardigheid kunnen ervaren In jeZelf en met een ander, zal er geen sprake kunnen zijn van het echt onvoorwaardelijk kunnen liefhebben en zal het ook niet mogelijk zijn om relaties aan te gaan die gebaseerd zijn op Ware Onvoorwaardelijke Liefde. Elke relatie heeft een Basis nodig, de Relatie met jeZelf/Ziel is van essentieel belang, wanneer deze namelijk echt liefdevol is dan zal je ook liefdevolle relaties met anderen aan kunnen gaan. Heb je een Destructieve relatie met je Zelf dan zal je zien dat je ook destructieve relaties met anderen zal ervaren. Een destructieve persoon zal wanneer iemand hen iets Spiegelt het Aangereikte eerder als Verwijt of Aanval ervaren en vanuit Angst en een Oud Beschermings-Mechanisme het nodig vinden om zichzelf (dus het ego) te beschermen door Vluchtgedrag of een Aanval om de ander Onderuit te halen en zichzelf sterker te voelen, niet beseffend dat het hier niet gaat om Kracht maar Schijn-Zekerheid (angst) wat ze Opbouwen.

Door het vrouwelijke meer te erkennen en accepteren in jeZelf creëer je meer Balans tussen de mannelijke en vrouwelijke energie in je Zelf. Ieder wezen bestaat uit deze twee energieën en pas wanneer je beide energieën IN jeZelf vanuit je Hart/Ziel erkent en accepteert zal er Heel-Heid en Gelijk-Waardigheid In jou gecreëerd worden. Wat weer het gevolg zal opleveren dat je op een Gelijk-Waardige manier met mensen om zal kunnen gaan i.p.v. op een Respectloze.

Vrouwen zijn eeuwenlang onderdrukt door mannen (en mannen door vrouwen die teveel vanuit hun mannelijke energie leven) en op een Ongelijk-Waardige manier behandeld. Vandaag de dag worden vrouwen nog steeds teveel behandeld als Lustobject en Slaaf en worden onze Heilige Lichamen Mis-bruikt voor het bevredigen van andermans Behoefte (gebrek In hun zelf). Doordat veel mannen hun Verantwoordelijkheid ontlopen voor hun Eigen Ego Gedrag worden veel vrouwen nog heel Respectloos behandeld. Toch hebben we meer sterke vrouwen nodig om de Oude energieën in de wereld te kunnen Transformeren naar een Gezonde Balans.

Ja, het is waar dat mannen ons nog vanuit hun Oude Angst Respectloos behandelen Maarrrr je kan niet respectloos behandeld worden als je het zelf niet toelaat. Zolang je het nog toelaat om respectloos en On-Gelijk-Waardig behandeld te worden, door wie dan ook, heb je zelf nog een Les te leren en is de persoon die jou respectloos behandeld in wezen de perfecte persoon om jou die les te Spiegelen. Ieder mens die zich emotioneel (maar ook spiritueel) nog niet voldoende heeft ontwikkelt, heeft net als kleine kinderen die nog opgevoed moeten worden, Bege-Leiding, Regels en Grenzen nodig anders worden het, om het maar even bot te zeggen, ongeleide projectielen die over andere mensen heen walsen en eindigen als aan macht verslaafde ego’s.

Vrouwen zijn vaak geneigd de andere wang toe te keren maar vanuit een nog niet geleerde Les schuilt daar ook het gevaar in dat men anderen over hun Eigen Grenzen heen laten gaan wat je het gevoel zal opleveren dat de ander je Respectloos behandeld. Respectloos behandeld worden houd op wanneer je je eigen Grenzen aangeeft en een ander Los laat wanneer die ander over je grenzen heen blijft gaan vanuit hun nog teveel aanwezige Oude Angsten en op macht beluste Ego. In dit opzicht heeft de Nieuwe Wereld meer vrouwen nodig die voor zichZelf Opkomen en gaan Handelen naar wat ze Waard zijn, we zijn Godinnen en Verdienen het om als Godinnen behandeld te worden.

Het is ook aan ons Vrouwen om het Goede Voorbeeld te geven aan de mannen die ons nog vanuit hun oude angst On-Gelijk-Waardig en Respectloos blijven behandelen. Blijf niet hangen in een Slachtofferrol en hopen dat de ander verandert als die ander helemaal geen liefde en hulp kan of wilt ontvangen. Wees het goede voorbeeld en laat zien hoe je behandelt wilt worden en wat je werkelijk waard bent.

De Nieuwe Wereld heeft ook Sterke Mannen nodig die op Eigen Krachten over de Brug komen en de rest van de Wereld het goede voorbeeld geven. Mannen die hun Verantwoordelijkheid voor hun eigen Gedrag en Keuzes niet Ontlopen maar vanuit hun Kracht Dragen. Mannen die hun Emoties en Gevoelens Accepteren en Erkennen en de Heel-Heid in zichZelf hebben bereikt, Open en Kwetsbaar durven te zijn vanuit hun Ware Zelf en Ware Kracht en vrouwen en anderen op een Gelijk-Waardige manier kunnen behandelen.

Het Jagen op vrouwen (en mannen) is niets anders dan Af-Leiding en Vluchten voor hetgeen er van Binnen Gevoeld wordt: Onverwerkte Pijn. Er is niets Mannelijks of Stoer aan het Mis-Bruiken van vrouwen (en mannen). Middels het Jagen zoekt men On-Bewust nog steeds Buiten zichZelf naar Liefde, Aandacht, Bevestiging, Waardering (= Energie) omdat men zelf nog niet de Kracht heeft ontwikkelt die Energie uit zichZelf te halen. Men ziet niet in dat men op deze manier Energie Steelt van anderen omdat men zelf nog niet Sterk genoeg ontwikkelt is en men zich alleen Goed kan voelen door zichzelf op te trekken via andermans Energie. Dit is niet wat de wereld nodig heeft, de wereld heeft om het teveel aan Angst te kunnen Balanceren/Transformeren meer mensen nodig die Werkelijk in hun Eigen Kracht staan en het Goede Voorbeeld willen Geven en Daadwerkelijk kunnen Zijn.

Wat ik hier geschreven heb is niet bedoeld als aanval op mannen of vrouwen, eerder een oproep om een steentje bij te dragen aan het helpen de Mannelijke en Vrouwelijke Energieën te Balanceren zodat de Overmatige Angst, die nu nog teveel Heerst op Aarde, Getransformeerd kan worden in Liefde en Vrede. Het is Nu Tijd om die Angst- Muren af te breken en te helpen meer Bruggen te bouwen die de rest van de mensheid weer zal Leiden naar Thuis, Eénheid en …..Ware Liefde.

God heeft mij Zijn Hand gereikt en Dankbaar heb ik die Aangenomen. Ik heb letterlijk iedereen die ik ooit liefhad achter mij moeten laten, ik kon niet anders omdat ik mijn Hart, Ziel en Gevoel moest volgen om mijn Bestemming te kunnen bereiken. Met ontzettend veel vallen en opstaan en ontiegelijk veel Helse Pijnen heb ik Gods Koninkrijk (de Hemel op Aarde) bereikt. Samen met God en vele anderen die de Moed hadden dit Transformatieproces te Doorleven hebben wij gewerkt aan het Bouwen van Bruggen. Deze Bruggen dienen ervoor om ons te Herenigen met onze Geliefden zodat wij ook hier op Aarde weer Werkelijk Eén kunnen zijn. We mogen niet fungeren als Steun-Pilaar voor diegenen die ervoor kiezen hun Stappen over die Brug te maken, wel mogen we hun het Goede Voorbeeld Geven en hen Aanmoedigen bij het maken van die Stappen die zij op Eigen Krachten zullen moeten willen maken.

In Liefde en Vertrouwen heb ik alles en iedereen Los en Achter me gelaten omdat ik Weet dat de Ziel zijn Bestemming Kent en een Held Al-Tijd terugkeert naar Thuis. We zullen Herenigd worden op het Juiste Moment, Thuis bereik je als Jouw Wil Gelijk is aan Gods Wil.

Liefs ChildofGod - Ivy

 

Hij die geld verliest, verliest Veel. Hij die een vriend verliest, verliest Veel Meer. Hij die het Vertrouwen verliest, Verliest Alles.