Muur om je Hart Af-Breken

Geschreven 17 Juni 2007, bijgewerkt 2009
 
Homepage
 
Begeleiding
 
Tarieven
 
Transformatie
 
Transformatie
 
Links
 
Contact
 
 

Helaas hebben vandaag de dag nog heel veel mensen een enorm hoge Muur rond hun Hart zitten en gaan als het ware Versteend/Stoned door het leven. Het nare hiervan is dat men anderen niet meer toe durft te laten in het Hart of echt dichtbij laat komen.

De eerste steen die later tot een torenhoge Angst/Beschermings/Verdedigings/Afscheidings-Muur zou uitgroeien, is bij de meeste mensen lang geleden al gelegd in hun vroegste jeugd. Voor elk probleem, kwetsende opmerking, aanval van een ander, traumatische gebeurtenis die Onderdrukt werd en dus niet Verwerkt en Losgelaten werd, werd er Onbewust een extra steen bij gemetseld waardoor die Muur alleen maar nog Hoger en Dikker werd.

Een Muur die als Bunker ging fungeren voor velen die vanuit Angst Kozen zich Zelf te Verstoppen achter die Muur. Toch is voor velen juist die Muur hun Beste Vriend geweest want het was/is die Muur die ervoor zorgde/zorgt dat een ieder die jou eventueel zou kunnen Kwetsen, op Afstand gehouden wordt. Het is juist die Muur die jou Beschermt en Verdedigd bij Aanvallen van anderen. Het is daarom ook niet zo gek nog niet dat velen vanuit hun Oude Angst zich Vastklampen aan dit deel dat al heel hun hun leven bij hen hoort.

Maar helaas heeft die Angst-Muur ook nog een ander doel: jou Weghouden van je Ware Zelf, Ware Liefde, je Bestemming en je Dromen. Om dit in stand te kunnen houden houdt die Ego-Muur jou Gevangen achter die Muur. Je bent als het ware Vastgeketend aan je nek en wordt gevangen gehouden en weg gehouden van Ware Liefde. Op het moment dat je geconfronteerd wordt met Ware Liefde kan het heel Beangstigend en Benauwend aanvoelen maar het is niet de Ander die dat Gevoel In jou plaatst, het is een Oud Gevoel dat Binnen in jou Omhoog Getriggerd wordt met als Enige Reden dat jij je er Bewust van wordt en er Nu eens naar gaat kijken, het gaat Erkennen, Accepteren en Loslaten.

Die Ego-Muur zal jou doen Geloven dat je je Vrijheid zal Verliezen als je je Overgeeft aan Ware Liefde maar dit is een Waan-Gedachte/Illusie. Het is je Ego-Muur die jou Gevangen houd, jou een Miserabel gevoel bezorgt en ervoor zorgt dat het iedereen die Echt van jou Houd en waar jij van houd, van je Afstoot en Wegtrapt. Het is ook alleen Angst die bang is zijn Vrijheid te verliezen want Liefde is ten alle tijden Vrij en heeft geen Beschermings/Angst-Muur nodig om op te Leunen of zich-Zelf Achter te Verbergen.

Liefde staat op Eigen Krachten overeind en kan Nooit maar dan ook Nooit zijn Vrijheid verliezen!
Het is een Oude Overtuiging dat je je Vrijheid kan Verliezen als je je Overgeeft aan Liefde/God en het is aan Jou om je er Bewust van te worden dat het je Eigen Ego/Angst is die jou dit wilt doen laten geloven zolang het jou maar bij de Liefde, je Bestemming en je Dromen vandaan houd.

Die Ego-Muur Onderdrukt je Pijn want hoe meer jij leeft vanuit Angst hoe meer jij Verwijdert raakt van je Ware Gevoel/Liefde. Het is een middel dat je OOIT in het leven hebt geroepen om je te Beschermen maar helaas ook een middel om je achter te Verschuilen en jeZelf niet meer te laten zien zoals je Werkelijk in zijn Totaliteit bent.

Het Goddelijke Plan/Tweelingzielen-Transformatieproces is een weg naar Onvoorwaardelijke Liefde voor jezelf. Om weer vanuit je Hart te kunnen Voelen, zal je uit het Denken (Ego) moeten Durven komen. Oude Angsten (verleden, oude trauma's, onverwerkte problemen, oude gedrags patronen, oude overtuigingen/normen/waarden en overige aangeleerde dingen) en Verwachtingen (toekomst, je zorgen maken, wensen, verlangens, eisen, aan dingen denken die er nu helemaal nog niet zijn of gebeuren) dienen Losgelaten te worden. Ik ga niet liegen tegen je, het is een verdomd Zware weg terug die weg naar je Hart/Gevoel, want je zal die muur om je Hart, in het begin steen voor steen moeten afbreken. (zo begin je met het transformeren, stap voor stap, steen voor steen).

Op een gegeven moment zal je Inzien dat je Bewuster bent geworden en dat het helemaal niet nodig is om die stenen één voor één af te breken. Je zal Bewust genoeg zijn en Inzien dat je maar één probleem hoeft aan te pakken en dat is ....Angst. Als je het Begrip Angst eenmaal Echt Kent en H-Eerkent dan hoef je niet al je problemen 1 voor 1 op te lossen. Dat zou een eeuwig durend proces zijn en zo houd je Ego je heel graag Bezig want op die manier krijgt hij het toch weer voor elkaar om je Af en Mis te Leiden van Liefde/God/je Bestemming en Dromen.

Nee als je Angst aanpakt dan hoef je maar 1 ding aan te pakken, en dat is de Angst zelf en niet al die 1001 nachtmerries en drama's die je meegemaakt hebt. Angst is niets meer dan een Gebrek aan Eigen Liefde, Eigen Waarde, Geloof en Zelf Vertrouwen. Zodra je Angst voelt weet je dus dat je jezelf meer Liefde moet geven.

Voor dit Goddelijk Plan/Transformatie proces heb je een flinke dosis Eerlijkheid naar jezelf toe nodig plus een flinke dosis Verantwoordelijkheid, Zelf Vertrouwen, Geloof, en Geduld. Het is je Eigen Verantwoordelijkheid om die Muur Af te Breken, naar Beneden te halen en je-Zelf te be-Vrij-den. Het is geen makkelijke weg, dat zal een ieder die aan dit Goddelijk Plan/Proces begonnen is beamen. Ik kan je zeggen dat het vaak heel Hels heeft aangevoeld tijdens de ervaringen, Lessen en Fases die ik moest doorlopen en doorleven voor mijn Geestelijke Ontwikkeling. Toch is het het Echt 100% Waard geweest want uiteindelijk heeft het mij alleen maar Dichter bij mijn Ware Zelf/God, mijn Bestemming en mijn Scheppings-Kracht gebracht.

Ik begon me meer en meer te Herinneren waarom ik hier gekomen was en wat de bedoeling was van dit Goddelijk Plan/tweelingzielen-transformatieprocesen. En door mijn eigen ontwikkelde Geloof en Zelf Vertrouwen Durfde ik weer te Geloven in mijn eigen Scheppings Kracht en Dromen. Eindelijk kon ik het Verleden en al die Angst Loslaten, eindelijk veranderden al die Nachtmerries die ik vanuit mijn Eigen Angst zelf creeerde in mijn wonderbaarlijk mooie Dromen. Ik hoop dat iedereen de Moed heeft Ja te zeggen tegen zichZelf en dit Goddelijk Plan/Proces zodat we met z'n Allen zullen Creeren wat onze Zielen Ooit hebben Afgesproken met elkaar.

Je kan twee kanten op, de ene kant is dat je weg Vlucht voor je Verantwoordelijkheid, je Lessen, de Confrontatie met jeZelf en die Oude Angsten. Dit zal er alleen wel voor zorgen dat je keer op keer, leven na leven, dezelfde problemen/nachtmerries zal ervaren met jezelf en anderen, net zolang totdat jij wel naar jezelf Durft te kijken en jij je Les wel wilt Leren. Wat Geleerd moet worden zal zich Blijven Herhalen!

De andere kant is dat je Eerijk kijkt naar jezelf en je Oude Angsten die je nog dient Los te laten en te Verwerken. Dat je Accepteert en Erkent dat ook jij naast die mooie en lieve kant een Duistere Kant hebt. Want alleen wanneer je ook je minder fraaie kant erkent, kan je beginnen met het leren accepteren en loslaten. Het gaat er namelijk echt om dat je vriendjes wordt met je-Zelf, dat je net zoveel van je Imperfecte Kant houd als je Perfecte Kant en dat je ook je Negatieve Emoties naast je Positieve Gevoelens Accepteert en Erkent als Onderdeel van je Ware en Vol-ledige Zelf.

Het transformeren is jezelf Zuiveren, het Loslaten van al het Oude en het Nieuwe naar binnen brengen. Mensen zullen je blijven Spiegelen en dingen zullen omhoog Getriggert blijven worden met als enige reden om jou te helpen jeZelf in zijn Totaliteit te Erkennen en Accepteren. Zolang er nog dingen In jou zitten die je Ontkent en Onderdrukt met allerlei Afleidingen (teveel sex, relaties, overwerk, sport, hobbies, workshops, buiten jezelf zoeken bij anderen, koopziekte, materie, drugs, verslavingen, ziektes etc), zal juist datgene dat je Niet wilt Erkennen of Inzien bepaalde Gevoelens/Emoties zoals boosheid, pijn, gekwetstheid, minderwaardigheid, woede, verdriet, bitterheid, aangevallen gevoel, benauwdheid, gevangenschap etc naar boven brengen IN jou. En hoe meer jij het Ontkent hoe Extremer en Moeilijker de Les zal zijn totdat je er niet meer onderuit komt en er wel naar zal Moeten kijken.

Je zal heel veel dingen in dit proces Alleen moeten doen zodat je in je Eigen Kracht leert te staan en je niet afhankelijk bent van anderen hun Liefde, lieve woordjes, complimenten, waardering, bevestiging, aandacht, energie! Maar helemaal alleen kan je dit niet doen want je kan niet in je eentje leren Onvoorwaardelijk te zijn, je hebt daar ten alle tijden een ander bij nodig. Die ander zal jou die Delen waar je zelf nog niet de Moed en Kracht voor hebt om naar te kijken, Spiegelen. Vaak zien mensen hun eigen Vastgeroeste Oude Patronen en Oude Overtuigingen niet meer omdat het zo Normaal voor ze is geworden om zo te Handelen en Denken. Dus op bepaalde moment heb je juist een ander nodig en ben je dus, hoe klote je Ego dat ook vindt, Afhankelijk van een ander.

Je zal er alleen wel Zelf Open voor moeten willen staan, er aan toe zijn dat die ander jou kan Spiegelen met die delen van jeZelf waar je liever Niet naar kijkt. Een ander kan jou Spiegelen en bepaalde gevoelens en emoties omhoog triggeren bij jou maar het Doorbreken van die Oude Angsten (Oude Gedrags Patronen en Oude Overtuigingen), zal je helemaal op Eigen Krachten zelf moeten Loslaten. Jij bent degene die op Eigen Krachten die Stap zal moeten zetten. Dat kan Niemand voor je doen, ook al Denken veel Bewustmakers/Leraren dat het door hun toedoen is dat anderen die Stappen maken. Je Kracht, Eigen Waarde, Geloof en Zelf Vertrouwen kunnen alleen maar Toenemen als jij je Stappen maakt.

De Relatie met je-Zelf is van essentieel belang, als je Geen vriendjes met jeZelf bent en de Relatie met jeZelf dus Niet goed is dan zullen al je andere relaties ook niet echt 100% goed zijn. Zolang je Destructieve Ego nog de Macht heeft om je-Zelf, je Dromen en Relaties te Saboteren zit er nog iets In jou wat je nog Niet Werkelijk volledig Losgelaten (niet voldoende geaccepteerd en erkent) hebt.

Je zal zien dat dit helemaal niet zo moeilijk zal zijn als je Erkent wie je in Werkelijkheid bent. Ooit was je misschien gesloten en versteend vanuit je Angsten uit het Verleden, maar als je leeft vanuit het Nu, dan zal je zien dat je ook Open en Kwetsbaar kunt zijn vanuit je ...Eigen Kracht. En dan is die Muur helemaal niet nodig om je achter te verstoppen, dan is die Muur niet nodig om jou te Beschermen tegen Aanvallen van anderen want vanuit je Eigen Kracht heb je niets Nodig om op te Leunen. Vanuit je Kracht durf je je-Zelf Volledig te laten zien aan anderen en durf je alles te Voelen. Liefde Overwint Alles......en is ten alle tijden Vrij.

Ik hoop dat iedereen zichzelf de moeite Waard vind en Echt 100% Ja zal zeggen tegen zich-Zelf en dit Goddelijk Plan/transformatieproces. Als jij die Stenen Muur om je Hart Afbreekt zal je zien dat er Genoeg Kracht over zal zijn om van al die Losgehakte Stenen, mooie Bruggen te Bouwen. Bruggen die ervoor zullen zorgen dat we weer Herenigd zullen worden met elkaar. De Afgescheidenheid zullen opheffen en zullen zorgen voor de Eenheid.

Ondanks dat mijn ego persoonlijkheden ontelbare keren zijn gekwetst en beschadigd heeft Niemand het voor elkaar kunnen krijgen dat ze mijn Ziel kapot kregen. Vanuit een Open Hart heb ik de Moed om hier alles met jou te Delen, heb ik de Moed Sterk en Kwetsbaar te zijn.

Nobody can Kill my Spirit, God is my True Soulmate....

Liefs ChildofGod - Ivy

 

Een tak die niet Meebuigt met de wind zal Breken....