Innerlijk Kind

Geschreven op 10 februari 2005

 
Homepage
 
Begeleiding
 
Tarieven
 
Transformatie
 
Transformatie
 
Links
 
Contact
 
 

Ieder mens heeft een Innerlijk Kind, een Volwassene en Ouder in zich. Alleen zijn er nog veel mensen niet Bewust dat ze een Innerlijk Kind In zich hebben en als het ware Ouder zijn geworden naar mate ze Volwassener werden. Het is ons vroeger nooit verteld of uitgelegd dus denken we daar ook verder niet bij na.

De meeste Volwassen mensen komen er met het ouder worden pas achter dat er ergens in hun ook nog een Kind zit. Een kind dat ook altijd kind zal blijven, zorg en aandacht nodig heeft, hoe oud het ook word. Het is belangrijk om te erkennen dat er in jou ook een klein Kind zit dat nog steeds verlangt naar liefde, aandacht, troost, waardering etc. van zijn Ouder.

Ik ben tijdens mijn ontdekkingsreis er achter gekomen dat het Innerlijk Kind hetzelfde is als mijn Ego-zelf dat gesust wilt worden. Ik zat in de fase van het Ego accepteren en dat deed ik op een dag door een muziekje op te zetten van Celine Dion, het nummer heet Fly en is echt een goed nummer waarmee je je Innerlijk Kind kan troosten.

Ik was in een Angstbui terecht gekomen en kwam er maar niet uit. Ik huilde m'n ogen uit m'n hoofd en wist niet meer waar ik het moest zoeken. Ik heb m'n armen toen om me heen geslagen en ben toen tegen mezelf gaan praten alsof ik het tegen een klein kindje had. Ik besefte dat het antwoord gaf op een aantal vragen van mij en zo had ik een wezenljk contact met mijn Innerlijk Kind dat mij toeliet in haar wereldje.

Onbewust wist ik wat het Kindje nodig had en begon tegen haar te praten op een hele liefdevolle toon. Ik vertelde haar dat ze niet bang hoefde te zijn voor al die mensen in die boze buitenwereld die haar wilden kwetsen maar dat ik er altijd zou zijn voor haar en haar Altijd zou beschermen.

Dat ze verdrietig mocht zijn als ze dat was en dat ik er voor haar zou zijn om haar te troosten en op te vangen. Dat ik ook van haar zou houden als ze een zwak moment had en dingen zou doen die eigenlijk niet mochten.

Ik vertelde dat kleine Kind hoe mooi ik haar vond, hoe trots ik op haar was, hoe sterk ik haar vond, hoe blij ik met haar was, dat wij altijd vrienden zouden zijn door dik en dun. En hoe meer ik zei hoe rustiger dat Kind in mij werd. Ze stopte met huilen en liet me haar vasthouden en troosten en ze voelde zich Veilig bij mij.

Op momenten dat mensen de controle over zichzelf verliezen door de enorme hoeveelheid pijn en radeloosheid die ze voelen, richten ze de aandacht meer op het onderuit gaan, negatieve denken i.p.v. dat ze zichzelf positief toespreken en zichzelf overeind houden. Het Communiceren met je Innerlijk Kind (EgoZelf) is ontzettend belangrijk want hoe meer je het sust, hoe meer het tot rust komt en jij weer in alle rust verder kan leven.

Het zal vreemd zijn om jezelf voor de eerste keer te omarmen en te gaan praten vanuit een Ouderrol maar hoe vaker je het doet hoe gewoner het wordt. De eerste keer dat ik mijn Innerlijk Kind had gesust zei ik tegen mezelf dat ik nu voortaan wist wat ik moest doen als het in een Angst of Huilbui terecht zou komen.

Ondanks dat we onze antwoorden al Weten is het in de Praktijk moeilijker want we zullen ook moeten Doen wat we Zeggen en al Weten. En hier ontbreekt het ons nog wel eens aan, we hebben niet voldoende Daadkracht. En zo Verwaarlozen we het kind door het niet te sussen bij de volgende Angst of Huilbui en laten het aan haar/zijn lot over.

Het is jouw Verantwoordelijkheid om Elke keer weer dat Kind in jou te troosten als het Verdriet heeft of Bang is. Geef de moed dus niet op na 1 keer, want dat kind heeft je niet maar 1 dag nodig, je bent niet voor maar 1 dag Ouder maar voor de rest van haar/zijn leven.

Het Innerlijk Kind/EgoZelf kan echt ontzettend Zeuren en Tieren als het niet voldoende aandacht krijgt. Het wilt ook altijd in de belangstelling staan, dus geef het van tijd tot tijd de aandacht waar het om vraagt en je zal zien dat het gezeur en getier steeds minder en minder wordt tot het geen probleem meer is en zichzelf kan vermaken.

Met het sussen van je Innerlijk Kind laat je het weten dat het er mag zijn en goed is zoals het is, ook met die afgrijselijke en vervelende kant die het kan hebben.

Een slechte jeugd is geen reden om slecht voor jezelf te zorgen of met jezelf zo om te gaan als dat je ouders of je omgeving deden. De geschiedenis herhaalt zich van generatie op generatie dat men i.p.v. kinderen opvoed in Liefde, men kinderen opvoed in Angst. De geschiedenis kan zich niet herhalen als je de cirkel doorbreekt en het kind leert dat het er mag zijn en het de Liefde geeft die het verdient. Op die manier voed men kinderen op met voldoende Eigenwaarde en Eigenliefde.

Veel mensen vallen in een Slachtofferrol en willen alleen maar dat Anderen ze die aandacht geven i.p.v. dat ze zichzelf die aandacht geven. Slachtoffer spelen is een spel van je Innerlijk Kind/EgoZelf dat aandacht vraagt en vanuit die rol is het een excuus om Niet aan jezelf te werken.

Tips om je Innerlijk Kind te sussen:

Vertel je Innerlijk Kind als het zich angstig, aangevallen of verdrietig voelt dat je:

 • van haar/hem houd
 • dat je trots op haar/hem bent
 • dat je nog steeds van haar/hem houd als het toch dingen doet die niet mogen
 • dat je haar/hem mooi vind
 • dat je haar/hem lief en slim vind
 • complimenteer haar/hem als het een prestatie heeft geleverd
 • dat zij/hij altijd bij jou terecht kan als het bang of verdrietig is
 • dat zij/hij altijd een knuffel kan krijgen als zij/hij dat nodig heeft
 • dat je haar/hem ook accepteert met haar/zijn tekortkomingen en zwakheden, dat je ondanks dat zij/hij daar anderen of jou mee kwetst, je toch nog van haar/hem zal houden
 • Luister naar wat het Kind te zeggen heeft en schenk het dan waar het om vraagt
 • Vraag aan het Kind hoe je kan helpen, wat het nodig heeft of waar het zo bang voor is
 • Bedenk dat jij de Volwassen Ouder bent en jij de Verantwoordelijkheid hebt over dat Kind in jou en Zorg voor haar i.p.v. het te Verwaarlozen
 • Streel jezelf eens op dezelfde manier als dat je een baby streelt en vertel hoe lief je jezelf (innerlijk kind) vind en hoeveel je van jezelf houd
 • Vertel je Innerlijk Kind dat het niet altijd lief, sterk, slim, positief,stil, foutloos etc hoeft te zijn. Vertel het ook dat het ok is als hij/zij ook eens onaardig, zwak, negatief, druk etc mag zijn en fouten mag maken is.
 • Omhels je Innerlijk Kind, dit doe je heel simpel door je armen om jezelf heen te slaan en je voor te stellen dat het een klein kind is.

Als je vroeger mishandeld bent, emotioneel verwaarloosd bent, niet geleerd hebt wat liefde betekent, je ouders gescheiden zijn of wat dan ook, ga dan als zij je dat niet kunnen geven zitten wachten daarop. Het is jouw verantwoordelijkheid om voor jezelf te zorgen. Geef jezelf eerst al die dingen die je eigenlijk van je vader, moeder, partner etc Verlangt want als jij je jezelf dat niet eens kan geven, hoe kan je dan in hemelsnaam Verwachten dat een ander jou dat kan geven?

Bij het onderwerp Ego kan je meer lezen over hoe het Egozelf te werk gaat en hoe je het kan herkennen maar vooral ook...hoe je er mee om kan leren gaan zodat het op de achtergrond verdwijnt.

Wat je zeker niet mag missen zijn de volgende filmjes die je via de onderstaande linken: mijn innerlijk kindje 1 en 2 kan zien en beluisteren. Het laat je zien wat velen van ons vergeten waren en velen onder ons, nog steeds vergeten zijn....vergeten omdat we zo geneigd zijn om Buiten onszelf te zoeken ipv In onszelf. Ik hoop dat we ooit met zijn allen weer zullen herinneren dat we allemaal, niemand uitgezonderd, kinderen van God zijn. We zijn allemaal even mooi en waardevol....

Filmpjes voor je Innerlijk Kindje
Mijn Innerlijk Kindje - Remember The Child Within
The Race
Ware Betekenis Van Vrijheid - Return To Innocence

Muziek voor je Innerlijk Kindje
Shaina Noll - How Can Anyone
Shaina Noll - You Can Relax Now

 

Liefs Ivy

 

Je kunt de zee niet oversteken door alleen maar naar het water te staren……