Illusie Wereld

Geschreven op 5 februari 2006

 
Homepage
 
Begeleiding
 
Tarieven
 
Transformatie
 
Transformatie
 
Links
 
Contact
 
 

Illusie of Werkelijkheid?

De laatste tijd zakt mijn kennis steeds meer richting mijn hart. Ik weet vanuit dat we in een Illusionaire Wereld leven, hoe bewuster ik word, des te meer ik dit ook echt ga Voelen vanuit mijn Hart. En hoe meer ik vanuit mijn Hart leef, hoe meer ik in Waarheid leef en hoe meer ik in Waarheid leef, des te meer ik Helderder kan Zien en Voelen.

We zijn geen Persoonlijkheden/Mensen/Ego's, dat is de Illusie die we ooit met z'n allen hebben geschapen en waar we met z'n allen in zijn geloven. We wilden onszelf, de Ziel, ontwikkelen en vanuit het Licht ervaren wat Duister was maar vooral wat Onvoorwaardelijke Liefde (wijzelf dus) was.

En om dat te kunnen ervaren hadden wij (bewustzijn dat geen vorm heeft) Vorm nodig en dat werd dus een Lichaam en Materie. Dat lichaam en die materie dat noemt men de Illusionaire Persoonlijkheid en Wereld. Omdat we lang vanuit dat lichaam en die materiele wereld leven zijn we helaas op den duur dus gaan geloven dat wij die Illusionaire Persoonlijkheden Zijn.

Alleen is Dat dus juist de Illusie, we zijn Niet ons Lichaam, onze Gedachten of Gevoelens, we zijn Bewust Zijn en dat heeft geen vorm. BewustZijn is dus niet iets dat je kan zien of kan aanraken. Wat je niet kan zien daar geloof je normaal gesproken als Persoonlijkheid niet in. De mens wilt tastbaar bewijs voordat ze iets geloven of zal pas iets geloven als de Wetenschap met bewijzen komt.

Thank God voor de film What The Bleeb dus. De film zoekt de raakvlakken op van de zichtbare, waarneembare wereld en de mystieke, religieuze en filosofische inzichten die de mensheid sinds vele duizenden jaren en overal ter wereld heeft ontwikkeld.

Ik ben bewuster en bewuster aan het worden en ben me steeds meer bewust van het feit dat de Mens niets meer is dan een Illusionaire Persoonlijkheid. Alles wat je ervaart vanuit die Illusie is niet echt en je Denken creeert je Werkelijkheid. Let maar eens goed op wat er in jouw Wereld of Werkelijkheid gebeurt als je alleen maar Negatief Denkt of vanuit Angst leeft.

Het zal niet verwonderlijk zijn dat je leven er dan Negatief uitziet en je het Negatief ervaart. Je trekt door die Energie nl gelijkgestemde Energie aan. Dus mensen die op dezelfde manier Denken/Trillen. Je kent het wel, wat je Bent trek je aan. Als je niet in de Liefde geloofd dan zal je ook nooit een Liefdevolle Relatie of Liefde kunnen ervaren.

Even terug naar de Illusionaire Persoonlijkheid, waarin we zijn gaan geloven dat we zijn, en Bewust Zijn wat we in Werkelijkheid zijn. BewustZijn heeft dus geen Vorm, jij bent dus niet je lichaam maar de Waarnemer die toekijkt hoe jij je leven leeft. Je kan het vergelijken als een Film waarin jij de Hoofdrolspeler bent maar gelijk ook de Toeschouwer. BewustZijn is dus de Toeschouwer en het Ego/Illusionaire Persoonlijkheid is de Hoofdrolspeler die dus gewoon maar een Rol speelt.

Zo kan je dus ook kijken naar de Aarde, de Wereld . Het is Vorm dat nodig is in die Film om alles Echter over te laten komen, om te Begrijpen en te Voelen. Om je Ziel te kunnen ontwikkelen is er Materie nodig, wij hebben dus om dat te kunnen bereiken een Illusionaire Wereld geschapen met z'n allen om daar onze Lessen te gaan leren.

Hoe Bewuster je wordt hoe meer je je zal gaan Herinneren wie je in Werkelijkheid Bent. Je zal er achter komen dat je niet je Lichaam, je Gedachten of Gevoelens Bent. Je bent ook niet je Werk of Beroep. Mensen identificeren zichzelf echt veel te veel met de Rol die ze spelen. Gaan echt geloven dat ze degene zijn die ze Spelen en raken daardoor alleen maar nog meer verstrikt in die Illusie Wereld en Persoonlijkheid.

Je Bent BewustZijn, en dat heeft Geen Vorm. Als je geloofd dat je iets anders bent dan zit je Gevangen in die Illusionaire Persoonlijkheid en Wereld. Het is moeilijk om uit die Illusie te ontsnappen maar het kan. Als je je maar Bewust bezig wilt houden met je eigen Geestelijke Ontwikkeling. Ik begin het steeds meer door te krijgen en lig soms in een deuk als ik toekijk hoe mijn Persoonlijkheid de meest idiote dingen uithaalt en vanuit Angst nog regelmatig verstrikt raak in die Illusie Wereld.

Ja, ja ik raak regelmatig nog verstrikt in die Illusie, helemaal omdat ik mijn Soulmate heb ontmoet. Iemand waar ik in dit Fysieke leven Nu niet samen mee kan zijn maar met wie ik in het Geestelijke leven allang samen ben. Als zielen zijn we nl al Eén en verbonden met elkaar. Maar vanuit de Illusie ervaar ik het Gescheiden zijn van elkaar en zou ik graag samen willen zijn met hem.

Dan vergeet ik nog wel eens dat hij nog een ander leven heeft en nog eigen keuzes te maken heeft. Het is verwarrend om in twee werelden te leven, je leeft nl in een Geestelijke Wereld maar ook in een Aardse Illusionaire Wereld. Vanuit BewustZijn voel ik hem en weet ik dat we samen zijn. Maar vanuit mijn Illusionaire Persoonlijkheid vergeet ik dat dus regelmatig.

Het verwarrende van het leven in twee werelden is dat ik hem altijd Voel maar hem fysiek dus zelden zie. Je kan het vergelijken alsof je geamputeerd bent, je mist een deel van jezelf maar je voelt dat deel toch iedere seconde van de dag bij je. Zo voelt het voor mij dus soms vanuit de Illusie, het is een soort van fantoompijn. Je mist die ander vanuit elke cel in je lichaam en wilt bij die ander zijn maar het kan niet.

Op het moment dat ik dan weer terugkeer naar BewustZijn dan verdwijnt de pijn weer en voel ik hem gewoon weer bij me. Dan ben ik weer Ontwaakt uit die Illusie en weet dat hij niet bij mij kan zijn omdat hij ergens anders nog Lessen te leren heeft. Lessen waardoor hij zich Geestelijk kan Ontwikkelen want dat was ons doel als Ziel, om onszelf verder te ontwikkelen.

Ik hoop dat het een beetje te volgen is aan de hand van dit voorbeeld dat ik gegeven heb? Juist door de situatie met mijn Soulmate ben ik bewuster geworden hoe het nou zit met het leven vanuit een Illusie en BewustZijn. Nu begin ik steeds beter te voelen dat BewustZijn staat geen Vorm heeft. En dat BewustZijn dus de Werkelijkheid Is en dat het Fysieke juist de Illusie is waarin wij als mensen verstrikt zijn geraakt. Een Illusie waar we Allemaal in zijn gaan geloven omdat we zijn vergeten wie wij nu echt Zijn...BewustZijn.

Het is moeiljk om in je kracht te blijven staan, bij jezelf te blijven en je niet af te laten leiden van je eigen weg als je toch veel te maken hebt met mensen die zichzelf nog heel erg vanuit een Persoonlijkheid/Mens/Ego ervaren. Mensen die teveel vanuit het Denken bezig zijn kunnen je ook net zo hard weer terug trekken in het Verstand (= Ego) en die Illusie Wereld, Als je niet stevig in je eigen kracht staat.

Want je krijgt hoe dan ook te maken met verschillende soorten van trillingen, mensen met verschillende visies en bewustzijnsniveau's. Dat kan gaan botsten, en kan zorgen voor Verwijdering en Afscheiding. Zelf heb ik het al ervaren dat anderen denken dat ik de weg kwijt ben, een zwever ben of dat wat ik zeg niet klopt. Dat ze zoiets Denken komt puur voort uit het Feit dat onze trillings/bewustzijnsniveaus niet gelijk zijn.

Er ontstaat gewoon al heel snel ongelooflijk veel Onbegrip op het moment dat mensen, die verschillende Trillingsgetallen/Bewustzijnsniveaus hebben, een gesprek voeren of berichten van elkaar lezen. Het is ook niet gek want iemand die voornamelijk negatief denkt vanuit een lagere trilling zal een bericht of woorden ook sneller op zijn/haar eigen manier interpreteren. Men ziet iets vanuit hun visie en tenzij men hetzelfde ervaren, gevoeld en ontdekt heeft, zal die visie nooit gelijk kunnen zijn met die van een ander.

Ik ben iemand die vrij open is en mijn mening ook durft te geven maar een ander Overtuigen van mijn waarheid daar begin ik niet aan. Ik ben geen discussie mens, mensen proberen vanuit het discussieren alleen maar de ander te Overtuigen van hun eigen waarheid. Mijns inziens heb je je Les gewoon nog niet geleerd als je een ander moet Overtuigen van jouw Waarheid.

Het is zo belangrijk om in je eigen kracht te blijven staan en los te durven laten als je voelt dat mensen niet meer bij je passen qua trilling/bewustzijn. Je ziet vaak dat mensen met elkaar om blijven gaan vanuit een Gewoonte terwijl ze eigenlijk totaal uit elkaar gegroeid zijn.

In plaats van dan in Liefde Los te Laten blijven mensen zich vastklampen aan elkaar. Als iemand niet meer in jouw leven past durf dan los te laten en je eigen weg verder te vervolgen. Misschien zal je even alleen je weg moeten vervolgen, ik zeg altijd liever alleen en gelukkig dan samen en ongelukkig. Hoe dan ook je zal zien dat je na een bepaalde periode van alleen je weg volgen vanzelf meer mensen aan zal gaan trekken die meer op jouw eigen trilling/bewustzijnsniveau zullen zitten.

Vanuit onze Illusionaire Persoonlijkheid maken we het ons soms zo ontzettend moeilijk in dit leven. Als je door de Illusie heen begint te kijken zal je zien dat dingen veel makkelijker gaan. Vroeger had ik moeite met loslaten maar nu ik door de Illusie heen kan kijken weet ik dat dingen gaan zoals ze gaan. Alles gebeurt met een reden en op het juiste moment. Door je vast te blijven klampen aan mensen die niet meer bij je passen rem je jezelf alleen maar af in je Geestelijke Ontwikkeling.

Probeer door de Illusie te breken en weet dat iedereen zijn eigen weg heeft af te leggen en dit op zijn eigen manier en in zijn eigen tijd doet. Soms komen mensen met een reden voor een korte periode in je leven en niet met de bedoeling om aan elkaar te blijven plakken. Als je jezelf vanuit een Persoonlijkheid/Ego blijft ervaren zal je altijd in een Illusie blijven leven. En dus ook Gelijksoortige Persoonlijkheden aantrekken.

De Mensheid is nog niet zover om uit die Illusie te stappen die we ooit met ons Collectieve BewustZijn hebben geschapen. Er ontwaken in deze Nieuwe Tijd heel veel mensen maar helaas nog niet genoeg om de Illusie te kunnen doorbreken. De meerderheid van ons collectieve bewustzijn zit nog teveel verstrikt in de Illusie dat we een Persoonlijkheid zijn en men denkt voornamelijk meer uit Angst dan Liefde.

Hoe meer mensen er leven vanuit Angst en Onvrede, hoe meer Oorlog er Gecreeerd wordt op de Wereld. Want de wereld is de uiterlijke vorm van ons Collectieve Bewustzijn. Veel mensen Denken nog dat er rampen, ziektes en oorlog etc nodig zijn .Ik kan begrijpen dat men nog zo denkt vanuit het Onbewuste deel in zichZelf. Het is alleen niet meer mijn Overtuiging dat al die Rampen en Oorlogen etc nodig zijn.

Gedachten hebben Krachten, hoe meer mensen dit nog Denken, hoe meer deze creatie nog in stand gehouden zal worden. Mensen die nog op deze manier denken snappen naar mijn mening nog niet dat ze met dit soort gedachtes het Collectieve Negatieve Bewustzijn vergroten en daarmee dus de Angst, Oorlog en Onvrede in de Wereld in stand houden. Ik beschouw mezelf als een stukje van het mindere deel van ons Collectieve Positieve Bewustzijn. Ik zal dan ook toe moeten kijken naar hetgeen het overgrote deel van ons collectieve negatieve bewustzijn nog wilt creeren vanuit hun angst en gebrek.

Dit zullen zaken zijn als conflicten, rampen, afscheiding, onrecht, ongelijkheid, depressies, armoede, geweld, macht, ongeloof, wantrouwen, oneerlijkheid en ziektes. Eerlijk gezegd bekijk ik de dingen nu anders, ik zal niet meer zo snel van slag raken door wat ik om me heen zie gebeuren of hoor. Ik Weet dat alles wat er gebeurt allemaal Nodig is en Alles op het Juiste Moment gebeurt. Het zal ons alleen maar dichter bij onszelf brengen, meer in ons ons Hart.

In andermans (onbewuste) ogen zal ik koud of ongevoelig overkomen maar ik weet dat dat gedachten zijn die voort komen uit Onwetendheid. Ik heb geleerd wat Mededogen is en heb afgeleerd Mee te Lijden. Iets wat ik vroeger vanuit mijn eigen Onbewustheid vaak deed als andere mensen problemen hadden. Ik hoop dat men snel mag ontwaken uit die Illusie en dat we met z'n allen die Hemel hier op Aarde kunnen creeren.

Geloof jij er niet in dat wij die Hemel hier op Aarde kunnen creeren? Ga hier dan aan voorbij en laat los wat je hier leest. Misschien mag ik je wel vragen even stil te staan bij het volgende: Als je niet Geloofd ben je dus een deel van het Overgrote Negatieve Collectieve Bewustzijn. Onbewust help jij mee die oorlogen, rampen, ongeloof en illusies dus in stand te houden.

Liefde, Geloof en Vertrouwen komen voort uit een Open en Puur Hart. Zolang mensen hun hart Gesloten houden voor anderen zijn ze bezig vanuit Angst. Het zal dan alleen nog maar langer duren om die Eénheid en Vrede, die we toch met z'n allen willen bereiken, ook werkelijk zullen bereiken.

Kijk niet naar wat er komen gaat in 2012 maar kijk Nu. Velen richten zich teveel op 2012 maar wij kunnen Nu al creeren wat ons dan te wachten staat. Veel mensen speculeren over 2012, de één denkt dat de wereld zal vergaan. De ander denkt dat er buitenaardse wezens zullen landen op Aarde, anderen denken...ja wat eigenlijk niet?

Zelf heb ik het gevoel dat het er om draait dat er in 2012 voldoende mensen Ontwaakt zullen zijn uit de Illusie. Dit zullen mensen zijn die de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven in handen durfden te nemen en het transformatieproces aan durfden te gaan. Doordat men de Moed had hun Oude Angsten en Verwachtingen te Transformeren in Onvoorwaardelijke Liefde, zal er een Grote Verandering optreden met betrekking tot het Collectieve Bewustzijn dat nu nog voor het Overgrote deel Negatief is.

Ik ben er van overtuigd dat er in 2012 voldoende ontwaakte mensen zullen zijn. Dit deel zal er voor zorgen dat er meer Balans zal ontstaan tussen het Negatieve Collectieve Bewustzijn en het Positieve Collectieve Bewustzijn. Het Overgrote deel van het Collectieve Bewustzijn, dat nu nog voornamelijk uit Angst leeft, zal dan meer vanuit Liefde leven dan vanuit Angst. Hierdoor, en alleen hierdoor, zal er dus ook meer Liefde en Vrede op Aarde gecreeerd worden.

Men zegt altijd "Verbeter de wereld en begin bij jezelf", ik sluit me hier Vol-ledig bij aan. Voor mij begint de Verandering In jezelf door Eerlijk te Zijn, Verantwoordelijkheid voor je Eigen leven op je te nemen en Geduld te hebben met jeZelf en anderen. Verandering zal er pas komen als je de Moed hebt om te Geloven In jeZelf en de Wereld, te Houden van jeZelf en op jeZelf en Anderen durft te Blijven Vertrouwen.

Verandering zal er ook pas komen als jij je Geest durft te geven wat het echt Nodig heeft. Ik zie overal mensen om mij heen in hun proces zitten, bewust maar ook onbewust. Om die Verandering te kunnen volbrengen hebben we mensen nodig met Moed. Mensen die het proces met zichzelf aandurven te gaan. De transformatie begint nl bij jezelf, alleen dan zal je buitenwereld mee gaan veranderen. Durf jij het aan? Geloof jij nog?

Gedachten hebben Krachten
....Open je Hart....
Geloof en Vertrouw
We kunnen het, Geloof me !!

Wanna Play ???

Liefs Ivy

 

"Wie illusies voor waarheid aanneemt, is gedoemd om teleurstellingen te ondergaan, pijn te lijden of geestelijk te verdwalen".