Hemel op Aarde Creëren
Geschreven in april 2008 en december 2009

 
Homepage
 
Begeleiding
 
Tarieven
 
Transformatie
 
Transformatie
 
Links
 
Contact
 
 

Ik las dit stukje tekst in de channeling van maart van Steve Rother:

De hoeder hoorde onlangs een uitspraak en hij zal die vast wel op een T-shirt zetten, want hij vindt zulke dingen leuk. "Denk eraan dat je niet dood hoeft te gaan om naar het licht te gaan."

Ik moest even terug denken aan mijn uittreding die ik 5 jaar geleden had na de H-erkenning van en ontmoeting met mijn twin. Tijdens die uittreding kwam ik op een gegeven moment ook uit bij een groot Licht en vroeg ik mij af 'moet ik nou echt eerst dood gaan voordat ik Thuis kan zijn'?

Mijn uittreding zelf heeft mij een kijkje gegeven hoe het is na de dood, hoe het voelt om uit je lichaam te zijn (denk aan een orgasme en vermenigvuldig dit met 1.000.000, en dit meen ik serieus), hoe je alles en iedereen binnen een seconde creëert door maar aan hen of datgene te denken (gedachtekracht).

Na jaren van vele keren doodgaan en opnieuw geboren worden, heb ik met veel vallen en opstaan mijn Bestemming/Hemel op Aarde/Gods Koninkrijk bereikt. Ik kan nu dus echt vanuit mijn eigen ervaringen zeggen dat we helemaal niet meer eerst dood hoeven te gaan voordat we in de Hemel belanden of Herenigd zullen worden met onze Tweelingzielen/Dierbaren. Via onze eigen gedachten kunnen wij De Hemel hier op aarde creëren. En dat is ook wat ik al een paar jaar massaal om me heen zie gebeuren, er zijn zoveel tweelingzielen die elkaar hebben ontmoet in de afgelopen jaren en allen werken (vaak ook onbewust) Collectief mee aan het Goddelijk Plan.

Ieder mens wil diep in zijn Hart dat al die Ellende, Angst, Oorlog, Strijd, Macht ophoudt en heeft de wens iemand te ontmoeten die hen echt begrijpt, iemand die echt Onvoorwaardelijk van hen houd en waarmee ze Samen kunnen Genieten van het Leven. We willen meer Ware Liefde, meer Vrede, meer Vrijheid, meer Dromen en de Hemel op Aarde Creëren. De Wereld is uit Balans, Angst Overheerst al Eeuwen en om dit voor eens en Altijd weer in Balans te krijgen zullen velen In zichzelf de Angst moeten zien te Transformeren in Liefde. Op Zielsniveau is het een Collectief Proces/Plan waar we Samen aan werken maar op Menselijk niveau zullen we het overgrote deel van dit proces/plan Los van elkaar, dus op Eigen Krachten moeten doen.

We dienen eerst de Heelheid in onszelf te bereiken en ons Zelf te be-Vrij-den. Alle Oude Angsten die ons nog Belemmeren om ons God-Zelf te zijn, onze Dromen te Creëren en onze Bestemming te bereiken dienen eerst Losgelaten te worden. We mogen niet Leunen op een ander maar zullen het op Eigen Krachten moeten doen. Hoe meer Oude Angsten we loslaten hoe Dichter we bij onsZelf en Eigen Kracht uitkomen. Vanuit mijn eigen ervaringen kan ik zeggen dat hoe meer je loslaat, hoe meer je ook zal Voelen en Herinneren wat nou de werkelijke bedoeling is van dit Goddelijk Plan/Tweelingzielen-Transformatie Proces. En dat als je je Lessen leert en de Stappen op Eigen Krachten neemt, je ook steeds dichter bij je Bestemming/Gods Koninkrijk/God/je Ziel komt.

Ook al sla je op de Vlucht voor je Verantwoordelijkheden en wil je je Lessen niet leren, je Ontkomt er Niet aan. Hoe meer je je verzet tegen de Lessen hoe Zwaarder het wordt want want niet geleerd wordt blijft zich herhalen, alleen komt het iedere keer in een meer Extremere vorm terug net zolang totdat je er niet meer onderuit kan en je Les wel moet leren. Ik heb letterlijk alles en iedereen in mijn leven achter mij moeten laten, hoe moeilijk het ook was toch Moest ik hen Loslaten. Ik werd in sommige situaties zelfs door God/Universum in mijn rug geduwd om een bepaalde kant op te gaan zonder mijn tweelingziel maar voelde dat het Zuiver was om dat te doen en dat ik gewoon op meZelf en God moest blijven Vertrouwen dat we in Gods Koninkrijk/De Hemel op Aarde weer Herenigd zouden worden met elkaar. Dus ook al wil je bepaalde stappen niet maken vanuit je Angst ego, je zult zien dat je op een gegeven moment niet anders kan.

God heeft een ontzettend Hemels maar tegelijkertijd ook Hels en bijna Onmenselijk Plan gecreëerd om Zijn Koninkrijk/De Hemel op Aarde te creëren. Het is niet zo dat Hij ergens aan een Poort zal staan en jou de toegang tot Zijn Koninkrijk zal ontzeggen. Jij Zelf bent degene die de toegang tot jouw Bestemming/Gods Koninkrijk/De Hemel op Aarde kan ontzeggen als je je vast blijft klampen aan je Oude Angsten. Iedereen dient zijn eigen Verantwoordelijkheid te nemen en zijn steentje bij te dragen. Dit doe je door jeZelf te be-Vrij-den van je Oude Angsten/Ego’s en dit is echt een mega zware klus maar ik Weet dat als ik het kan, Iedereen het kan!!!

Ga niet Denken dat je anderen moet helpen want dat is niet zo, je kunt een ander niet helpen, ze zullen zichzelf moeten helpen anders blijven ze Afhankelijk van anderen hun Energie/Liefde/Aandacht/Waardering/Bevestiging etc. Iedereen is Sterk genoeg om dit op Eigen Krachten te bereiken. Ondanks alle ontelbare traumatische ervaringen in mijn leven, en de ontelbare keren dat ik ben gekwetst heb ik toch alles Overwonnen en geloof ik nog steeds in Ware en Eeuwige Liefde, geloof ik nog steeds dat we met z’n allen meer Liefde, Vrede, Vrijheid en de Hemel op Aarde kunnen creëren. Het gaat er alleen niet om dat ik in dit en anderen Geloof maar dat een ieder voor zich in zichZelf en dit Goddelijk Plan Geloofd. We zijn allemaal kinderen van God en aangezien God de Schepper is van Alles en wij een Deel van God zijn hebben wij dezelfde Krachten. Wij kunnen met onze Eigen Gedachtes die Hemel op Aarde, Vrede, Vrijheid, Vreugde en Eeuwige Liefde Creëren.

Ik ben zo dankbaar dat ik zoveel van God heb doorgekregen als ik dat niet had doorgekregen zou ik echt doorgedraaid zijn want mijn ego heeft er werkelijk alles aan gedaan om mij proberen te overtuigen dat wat ik Voelde, Doorkreeg, Ervaarde en Wist, Niet Waar was. Ook door een aantal dingen die mijn tweelingziel mij vanuit zijn Ziel verteld had voordat onze ego’s elkaar begonnen af te stoten, hebben mij door dit Helse proces gesleurd. Ondanks al het getrap en afstoten ben ik altijd blijven Geloven in wat God mij doorgegeven had over hem en mij. Het is heel moeilijk geweest om bij meZelf te blijven maar uiteindelijk is het me gelukt en liet ik me niet meer Mis of Af-Leiden door anderen hun Oude Angsten en Destructieve Ego’s.

Wat wij allemaal leren tijdens dit transformatieproces is wat ik gevoeld en ervaren heb tijdens mijn uittreding. Als je dood gaat stopt het niet, je lichaam houdt er misschien mee op maar je Ziel blijft bestaan. Door middel van je eigen Gedachtes Verplaats je jezelf, waar je wilt zijn daar ben je ook binnen een seconde, als je aan iemand denkt dan ben je ook bij die persoon. Het is net Toveren, vaak denk ik aan iets en manifesteert het zich op hetzelfde moment of binnen 3 dagen. De grotere dromen hebben iets meer tijd en Geduld nodig maar ook die zie ik langzaam aan gecreëerd worden. .

In Gevoel zijn we één, we zullen steeds meer en meer op een Telepathische manier met elkaar gaan communiceren. We zullen steeds meer en meer anderen hun emoties en gevoelens voelen, ook als we mijlen van elkaar verwijderd zijn als….onze Eigen Angsten/Ego’s niet als een IJzeren Muur tussen ons in komen te staan.

Ik heb mijn Bestemming bereikt, mijn eigen stukje Hemel op Aarde gecreëerd door mijn Oude Angsten en alles en iedereen Los te laten wat mij probeerde te Mis en Af-Leiden van mijn Bestemming. Ik Weet vanwege al mijn ervaringen, lessen en fases die ik doorleefd en doorlopen heb en het bereiken van mijn Bestemming dat de Bestemming voor Iedereen het-Zelfde is. Een ieder die werkelijk Ja tegen zichZelf en dit Goddelijk Plan/Transformatie Proces gezegd heeft, zal uiteindelijk op zijn/haar Eigen Juiste Moment die Bestemming bereiken. Jij bepaalt zelf je eigen Tempo en Route, maar die Bestemming zal je bereiken. Laat je niet Mis-Leiden door te Denken dat je anderen moet helpen, in dit proces dient iedereen zijn Eigen Verantwoordelijkheid te Nemen en Dragen anders kom je er echt Niet. Er wordt niet voor niets gezegd ‘Verbeter de Wereld en Begin bij je Zelf’.

Er zijn veel zielen geweest die de rol van Voorloper/Pionier op zich genomen hebben, samen hebben zij met God, met de Stenen van al die naar beneden gehaalde Muren, Bruggen Gebouwd zodat Gods Koninkrijk makkelijker te bereiken is en we ook hier op Aarde weer die Eénheid gaan vormen. Voor degenen die later ontwaken en nog niet die Bestemming hebben bereikt geldt dan ook dat zij op Eigen Krachten en vanuit Vrije Wil die Brug(gen), die leiden naar Gods Koninkrijk/Hemel op Aarde/Bestemming, over moeten willen Stappen. De tweelingziel die de Bestemming al bereikt heeft mag niet terug naar die Oude Energie Wereld om de andere tweelingziel die gekozen heeft voor een langzamer tempo, over die Brug te Trekken of Duwen maar zal vanuit Vertrouwen Geduldig moeten wachten tot de ander die Keuze maakt zichZelf te be-Vrij-den van die Angst-Muur waarachter het Ego hem/haar Gevangen houd. Je bereikt je Bestemming alleen als je de Controle en Macht waar je Ego zo Verslaafd aan is Loslaat en je Overgeeft aan God /je Tweelingziel. In Gods Koninkrijk zullen we weer Herenigd worden met onze Tweelingzielen zodra Beiden het Innerlijke Proces/Goddelijk Plan Voltooid hebben.

Normaal gesproken gaan we eerst dood voordat we in de Hemel komen maar ik kan je met 100% Zekerheid zeggen dat we helemaal niet dood kunnen gaan en dat jij je Bestemming zal bereiken als je Ja zegt tegen jeZelf, God en dit Goddelijk Plan. See U in Heaven…..Wanna Play??

Ik ben niet religeus maar het Onze Lieve Vader gebed heeft mij altijd Kracht gegeven om door te gaan en op meZelf te blijven Vertrouwen ook al viel letterlijk heel de Wereld om mij heen weg. Het gebed komt volledig overeen met mijn ervaringen en de inzichten die ik heb opgedaan tijdens het Tweelingzielen-Transformatie Proces/Goddelijk Plan. Ik wil daarom ook afsluiten met dit gebed en hoop dat ik je gauw mag Verwelkomen in Gods Koninkrijk/De Hemel op Aarde.

Liefs Ivy

Onze Lieve Vader die in de Hemel Zijt
Uw Naam worde Ge-Heiligd
Uw Koningkrijk Kome
Uw Wil Geschiede
Gelijk in de Hemel als zo ook op Aarde
Geef ons Heden ons dagelijks brood
En Vergeef ons onze Schulden
Gelijk ook wij Vergeven onze Schuldenaren
Leid ons niet in Ver-Zoeking
Maar Verlos ons van den Boze
Want Uwer is het Koninkrijk, en de Kracht, en de Heerlijkheid, in der Eeuwigheid

Amen

 

Als je het niet meer Trekt moet je Duwen....