Collectieve Persoonlijkheidsstoornis 2

Geschreven op 14 juni 2006
 
Homepage
 
Begeleiding
 
Tarieven
 
Transformatie
 
Transformatie
 
Links
 
Contact
 
 

Afijn, ik las de folder aandachtig door want ik was nu toch wel benieuwd wat dat Borderliner gedoe nou inhield. Dit was nl toch al de 2e keer dat ik het te horen kreeg. Er stonden een aantal symptomen op de folder, Borderline is nl een verzamelnaam voor 9 symptomen. Als je aan 5 symptomen voldoet dan krijg je het etiket Borderliner.

Dit zijn de symptomen:

bron: http://www.geestelijke-gezondheid.nl/borderline.htm

Verlatingsangst
Extreme angst om verlaten te worden door partner, familie en vrienden. Deze angst kan zo beklemmend zijn dat zij hierdoor juist afwisselend mensen naar zich toe halen en weer afstoten uit angst om gekwetst te worden.

Impulsiviteit
De borderliner is zeer impulsief in zijn/haar reacties op gebeurtenissen en handelen daar ook naar. Achteraf gaan ze pas nadenken over hun reactie. 'Eerst doen en dan nadenken' is een veel gehoorde uitspraak over hun handelen. Probeer niet het gedrag van een borderliner hierin te veranderen, want het ligt vast in zijn/haar psyche en deze poging tot hulp zal al snel worden ervaren als onbegrip omdat het simpele idee van knoop in de zakdoek nu eenmaal niet werkt.

Stemmingswisselingen
Het humeur kan binnen een seconde omslaan van heel vrolijk naar diep verdriet (al zal deze emotie verborgen worden waar mogelijk). Vaak liggen flashbacks of herinneringen hieraan ten grondslag die door kleine dingen in het dagelijkse leven naar boven komen. In de depressieve stemming zijn alcohol en verslavende middelen een gevaar omdat deze de emoties verveelvoudigen en dan automutilatie (zelfbeschadiging) en suïcidale neigingen ten gevolg kunnen hebben.

Gevoel van leegte
Het gevoel leeg te zijn, alleen in de wereld te staan is heel herkenbaar voor patiënten met borderline, zij voelen zich immers niet begrepen omdat de omgeving vaak heel anders reageert dan zijzelf. Zij beschrijven af en toe een diep gevoel van totale leegte.

Instabiele relaties
Vaak zijn de relaties (zowel op vriendschaps- als liefdesgebied) kortstondig en hevig. Reden hiervoor is het aanhalen en afstoten en de angst wéér iemand te verliezen. Daarnaast is het voor de borderliner vaak moeilijk om liefde te tonen, doordat zij hun emoties achter een muur hebben gestopt. Vertrouwen en eerlijkheid zijn zeer belangrijke gegevens voor een borderliner en een goed bedoeld leugentje om bestwil wordt dan ook opgevat als het schaden van vertrouwen en zorgt voor direct afstoten.

Identiteitsstoornis
Alhoewel de vraag 'wie ben ik nu eigenlijk' voor niemand ooit beantwoord zal worden, weegt deze bij de borderliner extreem zwaar, omdat zij van mensen steeds te horen krijgen dat ze 'raar' reageren. Hierdoor gaan zij zichzelf al snel als een buitenstaander beschouwen en de vraag onderzoeken waarom zij reageren zoals zij reageren. Alhoewel is aangetoond dat dit waarschijnlijk meer met de hoeveelheid serotonine in de hersenen te maken heeft dan met hun persoonlijkheid, geeft dit toch een diep gevoel van onzekerheid over de eigen identiteit.

Suïcidale gedragingen
In periodes van depressie of psychose (vaak na gebruik van alcohol of andere verslavende middelen) kunnen periodes optreden waarin de borderliner geen zin meer heeft in het leven, de angst om anderen pijn te doen (met name mensen in de directe omgeving) legt een zware last op de schouders van de patiënt en kan af en toe teveel worden. Alhoewel ook vaak een schreeuw om aandacht aanwezig is (die wel serieus genomen moet worden!), pleegt naar schatting 9% van de borderliners uiteindelijk zelfmoord.

Intense woede
De borderliner kan extreem kwaad reageren op onrecht (in hun ogen) en is op deze momenten niet aanspreekbaar. Het beste is hem/haar op deze momenten rust te gunnen, want alles wat op dat moment gezegd wordt is in zijn/haar ogen onredelijk en er zal een manier gevonden om het negatief op te vatten.

Dissociatie
De borderliner heeft vaak het gevoel buiten zichzelf te staan. Doordat zij de lijn naar hun emoties door hebben gesneden kunnen zij over zichzelf praten en ondertussen het gevoel hebben dat ze het over iemand anders hebben. Het bestaan van verschillende persoonlijkheden komt voor en zo kan het ook gebeuren dat ze dingen doen waar ze de volgende dag totaal geen benul van hebben.

Oorzaak
De meeste mensen met borderline hebben een traumatisch verleden, waarbij men kan denken aan opgroeien in een ontwricht gezin, sexueel misbruik, verlies van naasten of bijvoorbeeld emotionele verwaarlozing. Hierdoor hebben veel borderliners te maken met een hechtingsstoornis en kunnen zij derhalve moeilijk langdurige relaties aangaan, vanwege hun angst om in de relatie teleurgesteld te worden (Het gevoel "weer" verlaten te worden zorgt ervoor dat ze moeite hebben mensen té dicht bij hun gevoelens te laten komen).

Nou toen ik dit las dacht ik dus echt dat ik dan wel een Borderliner zou zijn want ik herkende de Woede, het Suicidale gedrag, de Stemmingswisselingen, de Leegte voelen en de Impulsiviteit. God wat ben ik dankbaar dat ik de meeste symptomen in balans heb weten te krijgen door het transformatieproces. Tegenwoordig noemen ze het trouwens gelukkig geen Borderline meer maar ERS (emotionele regulatie stoornis), het klinkt in ieder geval wat milder hihi.

Toen ik dus al die symptomen zo zag staan op papier had ik echt zoiets van "ja hallo, ieder mens heeft wel eens last van deze symptomen, zou dat dan betekenen dat ieder mens een persoonlijkheidsstoornis heeft?" De mensen van het centrum, waar ik wekelijks liep voor mijn eetstoornis behandeling, hebben mij wel kunnen helpen met mijn eetstoornis maar niet met de achterliggende problemen. Zij vonden het beter dat ik daar niet over zou praten want het zou me terugtrekken bedachten zij.

Toch heb ik er op gestaan dat ik over een drietal zaken wilde praten omdat die ervaringen voor mij traumatisch waren en het er voor zorgde dat ik steeds terugviel en mijn toevlucht zocht in m'n eetstoornis die ik ontwikkeld had als tiener. De psycholoog wilde liever niet dat ik praatte over mijn problemen uit het verleden en zo kreeg ik toen een boek (je gevoel de eigen baas, isbn: 9026515642) mee naar huis waar oefeningen in stonden. Oefeningen die je helpen je gedachten en gevoelens te analyseren en te komen tot alternatieve gedachtes ipv alleen maar negatieve en vaak waangedachten. Binnen 4 maanden was ik een positiever mens omdat ik de oefeningen zelf thuis deed. Helaas kon de psycholoog me niet echt verder helpen met mijn achterliggende problemen. Ik at wel gezonder en sportte 5 x per week thuis maar ik identificeerde mezelf toch nog steeds met mijn lichaam.

Veel van mijn problemen losten eigenlijk bijna vanzelf op vanaf het moment dat ik mijn Tweelingziel ontmoette. Vanaf dat moment ging mijn spirituele ontwikkeling als een sneltrein en ik werd me bewust van het transformatieproces. Nu begrijp ik pas dankzij mijn eigen transformatieproces, waar ik nu 3.5 jaar elke dag heel bewust mee bezig ben, wat men bedoeld moet hebben wat betreft het Borderliner zijn. Ik ben me er nu ook van bewust dat die arme mensen in dat centrum gewoon zelf het antwoord niet wisten hoe je zo'n persoonlijkheidsstoornis kon behandelen. Maar ik weet het voor mezelf wel want ik heb en ben mezelf nog steeds aan het genezen. Wat die mensen bestempelen als Borderline Persoonlijkheidsstoornis zie ik als Het Ego.....onze Illusionaire Persoonlijkheid (of meerdere), dat is de Mentale Stoornis met de Nep Emoties.

Jaren geleden keken mensen mij met de nek aan omdat ik depressief was en mijn gevoelens uitte. Men was het niet gewend om de problemen of het verdriet van een ander aan te horen, laat staan er voor die ander te kunnen zijn. Ik voelde me toen destijds ontzettend eenzaam, niemand die mij begreep of kon helpen. Het zorgde er voor dat ik me los ging maken van mensen die mijn oude overtuiging, dat je alles Binnen je moest houden en niet mocht praten over je verdriet of problemen, bleven voeden.

Helemaal op mezelf toegewezen vond ik wel de liefde voor mezelf terug, mijn kracht, mijn geloof en mijn Vertrouwen. Op dat moment dat ik dat voor elkaar kreeg begon de volgende fase voor mij in mijn leven: leren wat Onvoorwaardelijke Liefde was. Om dit te leren heb je een ander nodig die je kan spiegelen in de delen die je van jezelf niet meer ziet, of wilt zien (vanuit je persoonlijkheid/ego stoornis). En zo kwam mijn Soulmate in mijn leven en begon voor mij een nieuwe, maar heftige reis naar Binnen.

Ik zie nu al jaren mensen dezelfde weg gaan, mensen die door dezelfde fases gaan, overspannen raken, depressief worden, burnout krijgen, slaap- of concentratiestoornissen hebben, dierbaren verliezen en zo ook zichzelf helemaal verliezen, last krijgen van psychosen of andere ziektes, vast blijven hangen in het Verleden omdat men hun oude angsten niet loslaat, teveel Verwachten van anderen en daardoor alleen op een Voorwaardelijke manier Liefhebben, veranderen van baan of relaties verbreken omdat die baan of die personen gewoonweg niet meer bij de Nieuwe Persoon die ze Nu zijn/worden passen.

Ik herken precies waar mensen staan in hun proces, ik kan veel begrip opbrengen juist omdat ik zelf al deze dingen heb ervaren. Maar ik vind het ontzettend zwaar soms om met sterk ontwikkelde ego-persoonlijkheden om te gaan. Sommige ego-persoonlijkheden zijn zo sterk, en maken anderen liever kapot als je ze eens iets spiegelt dan dat ze hun eigen gebreken erkennen en daar iets mee doen. Ik zie meer en meer mensen door dezelfde fases van het transformatieproces heen gaan, iedereen zorgt alleen door de manier van keuzes maken, zelf hoe lang het zal duren voordat ze hun Ware Zelf/het Licht/De Bron/God/Verlichting/de Top etc bereiken.

Het is een moeilijke fase als je het Ego (= Angst - Voorwaardelijke Liefde) wilt gaan transformeren naar Onvoorwaardelijke Liefde. Het kost een hoop Moed, Geduld, Verantwoordelijkheid, Eerlijkheid en Daad-Kracht om dit proces te doorlopen. Je zal je nl Eerlijk, Open en Kwetstbaar op moeten Durven te stellen naar jezelf maar ook naar anderen. Je zal bereid moeten zijn om te willen leren van anderen die jou de delen van jezelf zullen Spiegelen die je liever niet wilt Erkennen. Het is Samen Spelen/Leren, je zal bereid moeten zijn om niet alleen de rol van Leraar op je te nemen maar ook de rol van Leerling.

Helaas zijn er nog meer dan genoeg mensen die niet echt bereid zijn om Open te staan voor anderen hun hulp, mening of spiegeling omdat ze vanuit hun Ego Persoonlijkheid denken dat ze beter, meer, sterker of wijzer zijn dan anderen. Het Ego zal alles alleen willen doen, transformatie leert je veel alleen te doen om Eigen Kracht terug te vergaren. Maar BewustZijn Weet dat je ten alle tijden ook anderen nodig zal hebben in dit proces die jou zullen blijven spiegelen met wat jij nog niet wilt Erkennen of Accepteren aan jezelf.

Het spiegelen is als het ware onderdeel van een Zuiveringsproces dat oude trauma's, oude angsten, oude patronen, oude overtuigingen zuivert, als je er maar eerlijk naar durft te kijken en het los durft te laten. De ander zal iets in jou triggeren wat naar boven zal komen. Misschien dat je je aangevallen, boos, verdrietig of wat dan ook gaat voelen. Als je eerlijk bent kijk je naar je eigen gevoel en waar dat vandaan komt. Helaas kunnen veel mensen de confrontatie niet aan en vluchten liever weg of leggen het probleem bij een ander.

Hierdoor zal de oude angst blijven zitten in die persoon die de confrontatie niet aan kan. Er zal stilstand ontstaan in de spirituele ontwikkeling als men de confrontatie niet aan durft te gaan. Deze persoon zal keer op keer mensen op het pad krijgen die toch diezelfde oude angst gevoel/trauma naar boven zullen triggeren, net zo lang totdat men de confrontatie aandurft en de Les die geleerd moet worden, ook echt leert.

Hoe meer Geloof, Zelf-Vertrouwen en Eigen-Liefde we voor onsZelf ontwikkelen, des te meer wij gaan leven vanuit Waarheid, vanuit BewustZijn. Vanuit je Ego zit je Gevangen in een illusie, identificeer je jezelf met je Persoonlijkheid. Alles wat je vanuit die persoonlijkheid Zegt of Doet is een Illusie - Leugen. Het moeilijke van alles is dat heel veel mensen niet eens bewust zijn van het feit dat ze leven vanuit die persoonlijkheid. Die persoonlijkheid is nl ook heel erg hoogbegaafd en zal er alles aan doen om te mogen blijven bestaan.

Het zal smoesjes verzinnen, leugens vertellen, dingen verzwijgen, gebreken en fouten ontkennen, dingen niet accepteren, er voor zorgen dat je niet bij je Gevoel kan komen, en al dit gedrag ook weten goed te praten voor zichzelf. Het enigste wat hiermee bereikt wordt is dat zo'n persoonlijkheid zorgt voor Afscheiding. De persoonlijkheid zorgt er voor dat er niemand te dicht in de buurt komt, zo kan de persoonlijkheid nl niet Gekwetst worden. Helaas zorgt de persoonlijkheid met dit gedrag er ook voor dat je niet bij je Ware Gevoelens komt, niet vanuit je Hart/Gevoel kan leven.

Het is soms triest om dit gedrag te herkennen in mensen die je dierbaar zijn. Ik ken zoveel mensen die nog grotendeels leven vanuit hun Illusionaire Persoonlijkheid. Ondanks dat ik vrij snel kan zien wanneer iemand vanuit zijn Ego Persoonlijkheid handelt of praat, is het soms best zwaar om daarmee om te gaan. Een normaal gesprek voeren is meestal niet echt mogelijk door de verschillende bewustzijns niveaus. De afgelopen maanden heb ik zo ontzettend veel mensen gesproken die mensen in hun omgeving hebben met een (of meerdere) Persoonlijkheids Stoornis (sen), of dat ze zelf bij de dokter geweest waren en deze diagnose kregen.

Ik heb van veel mensen gehoord dat ze zelfs heftige conflicten met hun soulmates/twins hebben gehad en dat men verviel in een aardse relatie (strijd en oorlog voeren om de macht). Wat ik zelf heb ontdekt is dat het beter is om niet teveel bij elkaar in de buurt te zijn als je meer vanuit je persoonlijkheid leeft dan je Godzelf. Mensen kwetsen anderen vanuit hun onbewuste persoonlijkheid en gedrag zonder dat zelfs ook maar door te hebben.

Zelfs als je iets probeert te spiegelen daarvan zal men dit ontkennen en zichzelf verdedigen vanuit hun onbewustheid en oude patronen en overtuigingen. Het is makkelijker omgaan met elkaar als men begrijpt dat bijna iedereen, afgezonderd van de werkelijk verlichte mensen misschien, meer leeft vanuit hun ego-persoonlijkheid. Omdat mensen het zo gewend zijn en zichzelf met die identiteit identificeren, zien ze zelf niet meer dat ze niet zichzelf zijn. Dat hun ware identiteit verstopt zit achter maskers en betonnen muren.

Leven vanuit je GodZelf is leven vanuit een open hart. Wat inhoud dat je alle maskers waar je je achter verbergt Nu af durft te zetten. Dat je die hoge muur waar je je achter verbergt naar beneden durft te halen. En dat hoeft niet meer steen voor steen zoals je dat gewend was vanuit de oude energie. Het mooiste dat je jezelf en de wereld kan schenken is dat je je GodZelf laat zien, dat je jezelf bent. En dat is niet alleen je Sterke kant laten zien maar ook je Open en Kwetsbare kant.

Alleen vanuit Kracht zal je je open en kwetsbare kant durven te laten zien. Iedereen is hetzelfde, laten we ophouden anderen te leren dat je je moet schamen voor die open en kwetsbare kant want iedereen heeft die. Iedereen wilt Liefde, Vreugde, Vrede en Vrijheid ervaren in de wereld. Je kan dat alleen bereiken door bij jezelf te beginnen want de uiterlijke wereld zal alleen veranderen als je van Binnen begint.... bij jezelf.

Het is mijn filosofie dat de meerderheid van de mensheid lijd aan een Persoonlijkheidsstoornis. Dit is wat ik heb ontdekt vanuit mijn eigen ervaringen tijdens het transformeren. Ik heb mijn filosofie met meerdere mensen besproken maar pas sinds ik het boek "Een Nieuwe Aarde" van Eckhart Tolle onder ogen kwam, kreeg ik de moed om het uiteindelijk hier te plaatsen op mijn website. In zijn boek kaart hij dit onderwerp ook aan en ik vond daar zoveel herkenning in. Het gaf me de moed om ook over dit onderwerp eerlijk mijn eigen ervaringen en gedachtes te vertellen.

Ergens zijn we het contact met ons ware Zelf kwijt geraakt, zijn we gaan leven vanuit een Illusionaire Persoonlijkheid en Nep Emoties. Meer en meer mensen hebben vandaag de dag last van burnouts, depressies en psychische stoornissen. Maar hoeveel gaan er naar de dokter en durven dit te uiten? Hoeveel worden er daadwerkelijk geregistreerd? Ik las op het internet dat De wereld gezondheidsdienst op de hoogte is dat 20% van de wereldbevolking een mentale stoornis heeft, ik durf te beweren dat het 80% is of zelfs meer.

Hoe komen ze in hemelsnaam aan zo'n percentage? De meerderheid van de bevolking durft nog niet eens met naasten over problemen of verdriet te praten, laat staan dat ze naar een dokter toestappen en op papier een diagnose krijgen. De Uiterlijke Wereld laat mij zien dat het overgrote deel van het Collectieve Bewustzijn lijd aan een Persoonlijkheidsstoornis. Ze zeggen niet voor niets 'er lopen meer 'gekken' buiten de inrichting rond dan dat er binnen zitten'.

In oktober 2006 was ik bij een lezing dat ging over Borderline Persoonlijkheidsstoornis. De lezing werd gegeven door psychiaters en men kwam toen ook al met een ongelooflijk laag percentage naar voren. Het werd al snel duidelijk hoe men kwam aan dat lage percentage, het ging hier namelijk om het aantal Geregistreerde mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Maar ja, hoeveel mensen lopen er nou met ernstige problemen rond die het aandurven naar een dokter of psycholoog of psychiater te gaan. Veel mensen zijn bang dat ze dan het stempel Gek op zich krijgen en blijven daarom maar rondlopen met hun problemen en raken zo ook de weg kwijt.

Wat wel een positief nieuwtje was, was dat men er nu eindelijk uit was dat het Borderline zijn te genezen was. Toen ik rond mijn 21e jaar het etiket opgeplakt kreeg zei men dat je er mee moest leren leven en het niet over ging. Mijn eigen genezing was voor mij al genoeg bewijs dat zij het bij het verkeerde eind hadden maar ik vond het toch wel fijn om te horen dat de mensen vanuit de psychiatrie ondertussen ook op dat besef uitgekomen waren. Helaas maakte men zich wel ernstig zorgen om het groot aantal mensen die nu al geregistreerd waren voor hulp want er waren te lange wachtlijsten om iedereen nu al te helpen.

Tijdens het schrijven van dit onderwerp ben ik zelf weer even teruggegooid in mijn verleden. Ik heb mezelf genezen, dankzij het transformatieproces dat ik ben aangegaan met mezelf ben ik meer in Balans met mezelf dan ooit. Ik Erken mijn gebreken en angsten, accepteer deze en transformeer mijn angst in liefde. Voor mij heeft het gewerkt om mijn Persoonlijkheidsstoornis te begrijpen en er iets aan te doen en mee te leven. Het transformatieproces heeft voor mij gewerkt en ik zal mezelf blijven ontwikkelen. Nu de rest van de wereld nog.......Onthou...Je bent niet alleen, je bent niet gek, we zijn Allemaal hetZelfde. Als ik dit kan bereiken, dan kan jij het ook !!

Liefs Ivy

Je kan hier meer lezen over de 11 verschillende persoonlijheidsstoornissen.

 

Bewustzijn is de enige menselijke eigenschap die het mogelijk maakt jezelf te begrijpen.